Logo Oventrop GmbH & Co. KG

termostaty pokojowe i sterowniki

ClimaCon F termostaty pokojowe do ogrzewania płaszczyznowego

Termostaty pokojowe ClimaCon F przeznaczone do stosowania w instalacjach ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego oraz stropach grzewczo-chłodzących, w domach 1-rodzinnych lub mieszkaniach, do regulacji temperatury pomieszczeń. Dostępne również w wariancie z obługą sygnału Change-Over do przełączania trybów pracy grzanie-chłodzenie (np. w instalacji z pompą ciepła).
Termostaty pokojowe ClimaCon F można zestawiać z elektrotermicznymi napędami nastawczymi (np. Aktor T 2P). Alternatywnie możliwe podłączenie do listwy rozdzielczej (np. FloorCon). Łatwy montaż natynkowy, szybka konfiguracja, prostota obsługi.
Warianty wykonania: termostaty ze zredukowanym wyświetlaczem, ze zintegrowanym zegarem sterującym, z obsługą z użyciem aplikacji.

ClimaCon F – akcesoria

termostaty pokojowe grzanie

Elektryczny termostat pokojowy w wersji podtynkowej stosuje się w połączeniu z elektrotermicznymi napędami nastawczymi (2-punktowymi) Aktor T 2P do regulacji temperatury pomieszczenia.

Grzanie: zastosować elektrotermiczne napędy nastawcze (2-punktowe) „bezprądowo zamknięte”. Możliwość obniżenia temperatury za pomocą zewnętrznego zegara sterującego.

Chłodzenie: zastosować elektrotermiczne napędy nastawcze (2-punktowe) „bezprądowo otwarte”.

Room thermostats heating/cooling

Termostaty pokojowe stosuje się w połączeniu z elektromotorycznymi lub elektrotermicznymi napędami nastawczymi do regulacji temperatury pomieszczenia w instalacjach ogrzewania i chłodzenia. Ten termostat pokojowy może być też stosowany w instalacjach 3-rurowych lub 4-rurowych i posiada ustawianą strefę martwą między stopniem grzania i chłodzenia. Temperatura jest ustawiana na termostacie pokojowym.

listwy zaciskowe

Listwa zaciskowa służy do okablowania regulatorów temperatury pomieszczenia i jest stosowana do regulacji ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego. Listwa zaciskowa ułatwia centralną alokację poszczególnych pomieszczeń lub obiegów grzewczych. Zależnie od wariantu można podłączyć do listwy zaciskowej maks. 10 stref ogrzewania i chłodzenia z maks. 18 napędami nastawczymi oraz 10 termostatami pokojowymi. Oprócz tego można podłączyć inne komponenty, np. pompę, nadajnik sygnałów Change-Over, ogranicznik temperatury lub czujnik punktu rosy.

Napędy nastawcze

Elektrotermiczne i elektromotoryczne napędy nastawcze stosuje się w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Napędy nastawcze służą do regulacji temperatury pomieszczeń lub jako zawór strefowy. 
Dostępne są napędy nastawcze w wariancie „bezprądowo zamknięte” lub „bezprądowo otwarte”.

Wszystkie elektrotermiczne napędy nastawcze są zabezpieczone fabrycznie przed przepięciem, nie jest konieczny warystor.

Dostępne są elektromotoryczne napędy nastawcze z interfejsami komunikacyjnymi i bez.

Akcesoria do napędów nastawczych

System Smart Home wibutler

System Smart Home pozwala połączyć w jednej sieci wiele różnych urządzeń, wchodzących w skład technicznego wyposażenia mieszkania lub domu jednorodzinnego. Przez podłączenie ich do bramy sieciowej (Gateway) uzyskujemy możliwość zdalnego zarządzania ich funkcjami, z użyciem smartfona, tabletu lub komputera. Połączenie bramy sieciowej z typowym routerem internetowym zapewnia dostęp do sieci wewnętrznej z dowolnego miejsca na świecie. Inteligentna centrala wibutler pro 2 jest „mózgiem” inteligentnego domu. Oprócz sterowania ogrzewaniem płaszczyznowym bądź grzejnikami umożliwia ona także podłączenie i sterowanie innymi instalacjami w domu, np. oświetleniem lub zacienieniem.

System R-Tronic do regulacji temperatury pomieszczenia

Termostaty radiowe R-Tronic z zamkniętą komunikacją radiową (standard producenta) są stosowane w trybie stand-alone do regulacji wydajności grzejników (po sparowaniu z napędami radiowymi), lub do regulacji ogrzewania płaszczyznowego (po sparowaniu z wielokanałowym odbiornikiem radiowym).
Nastawa temperatury i programowanie czasokresów bezpośrednio na termostacie. W wykonaniach opcjonalnych dostępne są funkcje pomiaru względnej wilgotności powietrza [%] i stężenia CO2 [ppm].

Zasilanie: baterie lub zasilacz sieciowy (100 – 240 V). W wariantach zasilanych bateriami możliwe jest alternatywnie zasilanie z sieci elektrycznej (patrz rozdział R-Tronic – akcesoria).

W trybie zasilania bateryjnego można zaprogramować maks. 3 urządzenia, w trybie zasilania sieciowego możliwe jest zaprogramowanie maks. 8 urządzeń. Przy zasilaniu sieciowym można dodatkowo zaprogramować grzejnikowe napędy nastawcze, styki okienne i jeden jednokanałowy odbiornik radiowy. Jednokanałowy odbiornik radiowy umożliwia wysterowanie wentylatora w zależności od ustawionej wartości progowej CO2. W takim przypadku należy użyć termostatu z funkcją pomiaru stężenia CO2.

Akcesoria do termostatu radiowego R-Tronic