Logo Oventrop GmbH & Co. KG

Napędy nastawcze

Aktor T - napędy elektrotermiczne

Elektrotermiczne napędy nastawcze stosuje się w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Napędy nastawcze służą do regulacji temperatury pomieszczeń lub jako zawór strefowy. Można je stosować np. z konwencjonalnymi grzejnikami, grzejnikami z zespołami zaworowymi, z rozdzielaczami obiegów grzewczych, promiennikami sufitowymi, systemami chłodzenia sufitowego i aparatami indukcyjnymi w połączeniu z 2-punktowymi termostatami pokojowymi.
Wszystkie elektrotermiczne napędy nastawcze są zabezpieczone fabrycznie przed przepięciem, nie jest konieczny warystor.

Oventrop oferuje napędy nastawcze w wariancie „bezprądowo zamknięte” lub „bezprądowo otwarte”. Model z przełącznikiem pomocniczym może np. bezpośrednio włączać pompę za pośrednictwem zintegrowanego styku bezpotencjałowego.

akcesoria Aktor T

Aktor M - napędy elektromotoryczne

Elektromotoryczne napędy nastawcze stosuje się w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Napędy nastawcze służą m.in. do regulacji temperatury pomieszczeń. Można je stosować np. z konwencjonalnymi grzejnikami, grzejnikami z zespołami zaworowymi, z rozdzielaczami obiegów grzewczych (nie dotyczy nr kat. 1012710 / 11), promiennikami sufitowymi, systemami chłodzenia sufitowego i aparatami indukcyjnymi.

Oventrop oferuje elektromotoryczne napędy nastawcze z interfejsami komunikacyjnymi lub bez.

Siłowniki ze zdalnymi złączami sygnałowymi

Elektroniczne napędy nastawcze do regulacji temperatury w pomieszczeniach, z interfejsem do komunikacji z urządzeniami mobilnymi, zasilane przy użyciu baterii. Napęd bezprzewodowy mote 420 (komunikacja EnOcean) można stosować w kombinacji z termostatami radiowymi R-Tronic lub integrować w systemach Smart Home (np. wibutler). Konfiguracja napędu z poziomu systemu Smart Home. Napęd bezprzewodowy mote 200 jest urządzeniem autonomicznym (Stand-alone). Konfiguracja napędu z interfejsem Bluetooth przy użyciu smartfona lub tabletu bądź bezpośrednio na urządzeniu.